ร้านใบพลู

ร้านใบพลู เป็นอีกหนึ่งส่วนงานของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ใบพลูไทย จำกัด มีหน้าที่ช่วยสนับสนุนงานด้านการขายใหม่ๆ ให้กับเครือข่ายชาวสวน และกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน  และอำเภอบ้านแพ้ว ตามแนวคิดกิจกรรมธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่ลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปด้วยกัน ทั้งยังสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานพิเศษแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ช่วยเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำ เพิ่มช่องทางในการรับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตรทั้งดอกไม้สด ผลไม้สดคุณภาพเสมือนเราทานเองหมุนเวียนตามฤดูกาลจากชาวสวนในบริเวณพื้นที่ฝั่งเกษตรอนุรักษ์ของตำบลท่าไม้ และพื้นที่ใกล้เคียง จัดเป็นชุดสินค้าคุณภาพพร้อมใช้งาน ในราคาที่เหมาะสม ถูกต้องตามวัฒนธรรมความเชื่อในท้องถิ่น ส่งตรงพร้อมใช้งานตามกำหนดเวลาปฏิทินจันทรคติ  ลดความวุ่นวายของการทำงานปกติเนื่องจากลืมจัดเตรียม และมีระบบการออกบิลถูกต้องตามระบบงานบัญชี

ด้านสิ่งแวดล้อม ร้านใบพลู ได้ออกแบบระบบการดำเนินงานตลอดทั้งวงจรของสินค้าด้วยหลัก3Rs (Reduce Reuse and Recycle) โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะ ด้วยการลดการใช้แล้วทดแทนด้วยภาชนะหมุนเวียน ผสานกับระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้ระบบสามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ต่อไป

                              

 

 

 

สินค้าจัดชุด

ชุดหมากพลูเครื่องไหว้

สำหรับบูชาพระพุทธ พระภูมิชัยมงคล เจ้าที่ไทย(ตายาย) และเจ้าที่จีน (ตี่จู้เอี๊ยะ)

หนึ่งชุดประกอบด้วย ผลไม้มงคลตามฤดูกาล 5 อย่าง จัดพาน, หมากพลู, พวงมาลัยโบว์ใหญ่ 1 พวง, ดอกไม้สด 2 กำ, น้ำเปล่า 1 ขวด,   ธูปเทียน

 

 ชุดเครื่องไหว้พราหมณ์

สำหรับบูชาเทพพราหมณ์-ฮินดู พระพรหม พระพิฆเนศ

หนึ่งชุดเครื่องไหว้พราหมณ์ผลไม้จัดพาน, พวงมาลัยแขก 1 พวง,  นม 1 ขวด, ดอกไม้สด 2 กำ, ธูปเทียน โดยมีรายละเอียดของการจัดชุดพิเศษมีดังนี้

  • ผลไม้ 5 อย่าง ประกอบด้วย มะพร้าว กล้วย อ้อย สับปะรด และผลไม้มงคลตามฤดูกาลอีก 1 อย่าง
  • มาลัยแขก (แทนมาลัยโบว์ใหญ่) รวมมะนาวช่วยป้องกันสิ่งอัปมงคล
  • ชุดกำยาน ข้าวตอก ถั่ว งา (แทนหมากพลู)
  • นม (แทนน้ำเปล่า)
 

 ชุดหมากพลูเครื่องไหว้ (เล็ก)

สำหรับบูชาพระพุทธ พระภูมิชัยมงคล เจ้าที่ไทย(ตายาย) และเจ้าที่จีน (ตี่จู้เอี๊ยะ)

หนึ่งชุดประกอบด้วย ผลไม้มงคลตามฤดูกาล 3 อย่าง จัดจาน, หมากพลู, พวงมาลัยกลม 1 พวง

สินค้าอื่น ๆ

 

ดอกไม้สด

 

พวงมาลัยกลมเล็ก

 

พวงมาลัยโบว์ใหญ่

 

ชุดหมากพลู

 

ชุดกล้วยอ้อย

 

ชุดสับปะรด