พลูจีนอล ยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ปี 2562

บริษัทฯ และเกษตรกรชาวสวนพลู ขอแสดงความยินดีกับ "พลูจีนอล"  และบริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม (ไทยเฮิร์บ) ที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติประจำปี 2562 โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัล Prime Minister Herbal Award (PMHA) ประจำปี 2562 ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และนานาชาติ รวมถึงพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้มีศักยภาพที่เข้มแข็ง และเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสมุนไพร ณ อิมแพคเมืองทองธานี